Pszczyńska Akademia Zdrowych Nawyków - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Pszczyńska Akademia Zdrowych Nawyków

Data publikacji 12.06.2018

Pszczyńska Akademia Zdrowych Nawyków była kolejną okazją do promowania zdrowego i bezpiecznego życia wśród młodzieży. W akcję, której kulminacyjnym momentem była odezwa młodych, włączyli się także pszczyńscy policjanci. Działania profilaktyczne polegały na przekazywaniu uczniom bezpiecznych postaw i wartości wolnych od uzależnień oraz przemocy.

Policjanci wspólnie z nauczycielami i uczniami z PZS nr 2 w Pszczynie przeprowadzili działania profilaktyczne w ramach Pszczyńskiej Akademii Zdrowych Nawyków. Najliczniejszymi uczestnikami i współorganizatorami tego przedsięwzięcia była pszczyńska młodzież. Wspólnie promowano bezpieczne postawy i wartości wolne od uzależnień i przemocy. Specjalnie dla nich prelekcję na temat zagrożeń związanych z alkoholem, hazardem i narkotykami przeprowadził policyjny profilaktyk. Dodatkowo, zaprezentowano młodzieży film i scenkę dotyczącą problematyki uzależnień. Były również ulotki, książeczki edukacyjne i odblaski dla wszystkich opiekunów i uczniów. Odbył się także happening połączony z przemarszem barwnego korowodu. Uczniowie trzymali własnoręcznie wykonane plakaty i banery, na których były hasła przeciwko przemocy oraz wszelkim uzależnieniom. Podobnie, jak w latach ubiegłych, uczestnicy akcji odczytali odezwę młodych skierowaną do wszystkich pokoleń, grup zawodowych i społecznych. Przesłaniem akcji było uzmysłowienie młodym ludziom wartości życia i odpowiedzialności za nie.