Wiadomości

Konsultacje dla bezpieczeństwa w Gminie Kozy - rok funkcjonowania posterunku Policji

Data publikacji 01.10.2018

W środę, w sali koncertowej Pałacu Czeczów odbyły się konsultacje społeczne związane z funkcjonowaniem odtworzonego w ubiegłym roku Posterunku Policji w Kozach. Wzięli w nich udział mundurowi, kierownictwo bielskiej komendy i kobiernickiego komisariatu oraz przedstawiciele samorządu Gminy Kozy oraz mieszkańcy.

Debata dotyczyła funkcjonowania Posterunku Policji w Kozach i związanymi z tym uwagami oraz spostrzeżeniami mieszkańców Kóz i przedstawicieli lokalnego samorządu. Poruszane były też kwestie związane z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji Moja Komenda i programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Na spotkaniu Policję reprezentowali: Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, nadkom. Radosław Gruchała, Komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach, podinsp. Jerzy Haura, Kierownik Posterunku, asp. szt. Roman Szybiak i dzielnicowi: asp. szt. Sebastian Harężlak oraz asp. Marek Pawiński. W spotkaniu wzięli również udział samorządowcy: Wójt Gminy Kozy, Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kozy oraz mieszkańcy.

Kierownik Posterunku Policji w Kozach, asp. szt. Roman Szybiak przedstawili strukturę zdarzeń o charakterze kryminalnym, jakie miały miejsce na terenie Gminy Kozy w okresie pierwszego roku funkcjonowania posterunku w zestawieniu z analogicznym okresem, kiedy posterunku w gminie jeszcze nie było. Bilans pokazał, że decyzja o odtworzeniu tej jednostki była słuszna i potrzebna. Mieszkańcy gminy mogą łatwiej i szybciej zgłaszać problemy, spotykać się z dzielnicowymi, a Policja lepiej reaguje na wszelkie zgłoszenia w porównaniu do czasu, gdy posterunku nie było. Na terenie gminy, odkąd funkcjonuje posterunek, miało miejsce mniej zdarzeń z kategorii najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw i wykroczeń. Dzielnicowi, którzy dzięki realizacji przez bielską komendę założeń programu "Dzielnicowy Bliżej Nas" mogą więcej czasu poświęcać na obsługę swoich rejonów służbowych, omówili swoje plany działań priorytetowych. Każdy dzielnicowy w oparciu o analizę zagrożeń w rejonie służbowym sporządza taki plan raz na pół roku i jest to jeden z elementów realizacji wspomnianego programu. Dzielnicowi przedstawili plany, które były realizowane w ciągu pierwszego roku funkcjonowania posterunku wraz z efektami ich realizacji oraz przedstawili aktualne zadania priorytetowe obowiązujące w ich rejonach służbowych.

Kierownik posterunku w imieniu swoim i podległych policjantów poprosił o konstruktywną krytykę, bez której nie sposób rozwijać i ulepszać działań Policji, kierować policjantów tam, gdzie najbardziej potrzebują ich mieszkańcy oraz koncentrować się na zagrożeniach, które są najbardziej uciążliwe i budzą najwięcej obaw. Programy, takie jak "Dzielnicowy Bliżej Nas" i odtworzenie posterunku mają służyć mieszkańcom i bez ich wsparcia i współpracy lokalnej społeczności nie będą tak skuteczne. Odtworzenie posterunku jako jednostki organizacyjnej Policji oraz modernizacja obiektu, mają służyć przede wszystkim mieszkańcom i poprawie ich poczucia bezpieczeństwa.

Konsultacje były także okazją do przypomnienia zasad funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędziu służącemu mieszkańcom do wskazywania miejsc, gdzie i kiedy policjanci są najbardziej potrzebni, pokazywanie policjantom, jakie zagrożenia są najbardziej dotkliwe.

Nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań zastanawiali się wspólnie policjanci, władze gminy i mieszkańcy. Naczelnik Wydziału Prewencji, nadkom. Radosław Gruchała zapewnił o swoim wsparciu dla policjantów z posterunku, a ci zagwarantowali o swoim dalszym pełnym zaangażowaniu na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kozy. Policjanci podziękowali samorządowcom i mieszkańcom za wsparcie finansowe ich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa takim, jak dofinansowanie zakupu nowego służbowego pojazdu oznakowanego i przekazanie środków finansowych na służby ponadnormatywne pełnione na terenie gminy w okresie letnim.