Wiadomości

Katowicki policjant wyróżniony odznaczeniem „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Data publikacji 09.11.2018

Policjant z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą katowickiej komendy wojewódzkiej został wyróżniony odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Przysługuje ono dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. St. sierż. Maciej Chowaniec, wyróżniony odznaczeniem nadanym przez Ministra Zdrowia, oddał już ponad 30 litrów najcenniejszego daru, jakim jest krew.

Uroczystość z okazji wręczenia odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” odbyła się w katowickim Miejskim Domu Kultury „Koszutka”. Krwiodawcy, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników otrzymali, z rąk Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, Pana Stanisława Dyląga, odznaczenia.

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadawana jest od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę mogą otrzymać dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników.

Podczas uroczystości wyróżniony został m.in. katowicki policjant st. sierż. Maciej Chowaniec. Stróż prawa ponad 5 lat temu związał swoją karierę zawodową z policyjnym mundurem. Od 2 lat pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach w wydziale zajmującym się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. Policjant od kilku lat oddaje krew oraz jeden z jej składników – płytki krwi. Tym sposobem ofiarował już ponad 30 litrów tego najcenniejszego daru, jakim jest krew.

Serdecznie gratulujemy!