Defibrylator typu AED w praktyce - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Defibrylator typu AED w praktyce

Data publikacji 26.11.2018

Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie otrzymała nowy defibrylator. Urządzenie ratujące życie AED zostało pozyskane dzięki wsparciu policyjnych związków zawodowych. Defibrylator, w który wyposażono dyżurnych z komendy, z pewnością zwiększy bezpieczeństwo zarówno mieszkańców Myszkowa, jak i osób odwiedzających komendę. W sytuacji nagłego zatrzymania krążenia policjanci już wiedzą, jak podjąć skuteczną akcję reanimacyjną jeszcze przed przybyciem pogotowia ratunkowego.

W urządzenie ratujące życie AED wyposażono dyżurnych myszkowskiej jednostki, którzy służbę pełnią całodobowo. W ramach doskonalenia zawodowego, ratownik medyczny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Myszkowa przeprowadził szkolenie dyżurnych z zakresu wykorzystania defibrylatora w sposób praktyczny. Defibrylator AED to urządzenie, które poprzez elektrody połączone do ciała pacjenta analizuje rytm serca i w razie potrzeby jest w stanie dostarczyć do niego impuls elektryczny. Celem defibrylacji (wyładowania) jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca poszkodowanego. Sprzęt składa się z jednostki centralnej zasilanej baterią oraz z kompletu elektrod wraz z kablami. Dzięki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca), defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania. Dzięki temu urządzenie jest bardzo proste w obsłudze i pomocne, ponieważ samo instruuje, jakie kroki powinna podjąć osoba ratująca życie. Wyświetlając polecenia na ekranie oraz głosowo, urządzenie przejmuje nadzór nad akcją ratunkową. Analizuje rytm serca poszkodowanego (EKG) i decyduje o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku wystąpienia migotania komór, przez klatkę piersiową i serce poszkodowanego przepuszczany jest prąd stały o napięciu ok. 1500V w czasie ok. 0,2 s. Defibrylatory typu AED projektowane są tak, aby maksymalnie uprościć ich stosowanie i przeznaczone są do użytku dla ratującego posiadającego jedynie elementarne przeszkolenie. Zadaniem osoby ratującej jest włączenie defibrylatora, naklejenie elektrod na odsłoniętą klatkę piersiową ofiary i wykonywanie komend głosowych defibrylatora.

  • ćwiczenia
  • Ćwiczenia
  • Ćwiczenia
  • Ćwiczenia
  • ćwiczenia
  • ćwiczenia