Raciborscy policjanci zatrzymali 46-letniego poszukiwacza skarbów - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Raciborscy policjanci zatrzymali 46-letniego poszukiwacza skarbów

Data publikacji 24.04.2019

Raciborscy policjanci zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który bez odpowiedniej zgody, poszukiwał zabytkowych "skarbów". Do tego celu używał wykrywacza metali. Zatrzymanemu grożą teraz zarzuty karne, bowiem nielegalne poszukiwanie zabytków jest przestępstwem zagrożonym karą 2 lat więzienia.

Dyżurny raciborskiej policji otrzymał w Wielkanocny Poniedziałek niecodzienne zgłoszenie. Świadek telefonicznie przekazał informację, że po polu przy ulicy Gamowskiej spaceruje mężczyzna z wykrywaczem metali i szuka "skarbów". Dyżurny na miejsce skierował patrol prewencji. Jak ustalili mundurowi 46-latek nie posiadał zgody od wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie poszukiwań zabytkowych przedmiotów. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd, bowiem czyn, jakiego się dopuścił jest przestępstwem za które grozi kara do 2 lat więzienia. Jeżeli okaże się się na terenie, na którym prowadził poszukiwania doszło do uszkodzenia stanowisk archeologicznych 46-latek może trafić do wiezienia nawet na 8 lat. Jak oświadczył raciborskim stróżom prawa, mężczyzna nie wiedział, że popełnia przestępstwo, a na takie hobby musi mieć odpowiednie pozwolenie.

 

Raciborscy policjanci przypominają :  

 

APEL POLICJI DO POSZUKIWACZY SKARBÓW

Raciborscy policjanci zwracają się z apelem do wszystkich osób posiadających pasję poszukiwania nietypowych przedmiotów. 

1 stycznia 2018 roku w polskim prawie zmieniły się przepisy dotyczące kwalifikacji czynu nielegalnych poszukiwań zabytków – dotąd było to wykroczenie, obecnie – przestępstwo.

Zgodnie z art. 109c. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dotkliwsza sankcja karna grozi za niszczenie zabytków, w tym stanowisk archeologicznych:

Art. 109. 1. Kto bez pozwolenia wywozi zabytek za granicę albo po wywiezieniu go za granicę nie przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ważności pozwolenia albo, w przypadku o którym mowa w art. 56a ust. 8, w terminie 60 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie wydania kolejnego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę stała się ostateczna albo od dnia otrzymania informacji o pozostawieniu wniosku o wydanie kolejnego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę bez rozpatrzenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Należy dodać, że w przepisach nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie dotychczasowych obowiązków i zasad odnośnie poszukiwania zabytków.

Co zrobić aby otrzymać pozwolenie? Może je otrzymać każdy, kto złoży do właściwego miejscowo wojewódzkiego konserwatora zabytków prawidłowo wypełniony wniosek i opłatę skarbową. Dopiero na podstawie takiego pozwolenia możliwe jest legalne poszukiwanie zabytków. 

Należy pamiętać, że niewłaściwie prowadzone poszukiwania mogą być zagrożeniem dla dziedzictwa archeologicznego. Oryginalne otoczenie jest tą najcenniejszą wartością dla zabytku, ponieważ jest źródłem informacji, które w przypadku niewłaściwie prowadzonych poszukiwań są bezpowrotnie tracone.