Te umiejętności mogą uratować życie... - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Te umiejętności mogą uratować życie...

Data publikacji 17.07.2019

Jastrzębscy policjanci odbyli szkolenie, w czasie którego doskonalili swoje umiejętności w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zdobyte kwalifikacje mundurowi wykorzystają w codziennej służbie, w której bardzo często spotykają się z sytuacjami wymagającym od nich natychmiastowej reakcji ratującej ludzkie życie.

Szkolenie zostało zorganizowane między innymi przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Wzięło w nim udział dwunastu jastrzębskich policjantów z referatu patrolowo interwencyjnego, zespołu wywiadowczego i wydziału kryminalnego. Policjanci w czasie wolnym doskonalili swoje umiejętności w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomoc przedmedycznej. Kurs trwał ponad 60 godzin i składał się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Każdy z uczestników szkolenia miał okazje przećwiczyć udrażnianie dróg oddechowych, resuscytacje krążeniowo-oddechową czy też użycie defibrylatora automatycznego. Dużo miejsca poświecono również na ćwiczenie postępowania z osobą nieprzytomną, jak również tamowanie krwotoków. Zdobyte umiejętności mundurowi wykorzystają w codziennej służbie, w której bardzo często spotykają się z sytuacjami wymagającym od nich natychmiastowej reakcji ratującej ludzkie życie. Szkolenie odbyło się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 „Kwalifikacjom na ratunek”.


Oprócz doskonalenia umiejętności, stróże prawa po ukończeniu szkolenia przystąpili do egzaminu i zdobyli tytuł ratownika.

  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające szkolenie i wyniki przeprowadzonej resustytacji.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjanta w trakcie szkolenia.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjantów w trakcie szkolenia.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjanta w trakcie prowadzenia resustytacji.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjantów w trakcie prowadzenia resustytacji.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjanta w trakcie szkolenia z pierwszej pomocy.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjanta w trakcie szkolenia z kwalifikacjom na ratunek.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjanta w trakcie reanimacji dziecka.
  • Zdjęcie kolorowe, przedstawiające policjanta w trakcie masażu serca dziecka.