Wiadomości

Zaproszenie na konferencję: XXI spotkanie z historią - „Przecież tylko Polsce służę”

Data publikacji 15.10.2019

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka i Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej z okazji 100-lecia utworzenia Policji 1919-2019. XXI spotkanie z historią - „Przecież tylko Polsce służę” odbędzie się 18 października 2019 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Szanowni Państwo,

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Teresa Bracka i Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk, serdecznie zapraszają do udziału w „znaku policyjnej pamięci” z okazji 100. rocznicy utworzenia Policji 1919–2019. Wydarzenie odbędzie się już w najbliższy piątek, 18 października 2019 roku o godz.11.00 w gmachu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.


KONFERENCJA:

 • XXI SPOTKANIE Z HISTORIĄ - „Przecież tylko Polsce służę”

CEL:

 • Celem konferencji jest przedstawienie historii, martyrologii i współczesności Policji Rzeczypospolitej Polskiej na przestrzeni stulecia 1919-2019

ORGANIZATORZY:

 • Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach
 • Szkoła Policji w Katowicach.

TERMIN I MIEJSCE:

 • 18 października 2019 roku w godz. 11.00 – 14.00. Aula im. aspiranta policji woj. śląskiego Jana Kali w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, ul. Lompy 19

PRZEWODNICZĄCY KONFERENCJI:

 • mł. insp. Paweł Dratwiński – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

REFERATY:

 1. „Rys historyczny II Rzeczypospolitej Polskiej 1918 - 1939” - Zbigniew Gołasz - Muzeum w Gliwicach
 2. „Policja Państwowa 1919 - 1939” - nadkom. Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji KGP w Warszawie
 3. „Policjanci Województwa Śląskiego 1922 - 1939” - Grzegorz Grześkowiak – Zarząd OS Rodzina Policyjna 1939 r. z/s w Katowicach
 4. „Policja dziś” - insp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach

PATRONAT HONOROWY:

 • Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
 • Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk
 • Śląski Kurator Oświaty mgr Urszula Bauer

PATRONAT MEDIALNY:

 • TVP Katowice