Wiadomości

Podsumowanie cyklu szkoleń poświęconych komunikacji z osobami niepełnosprawnymi

Data publikacji 01.10.2019

W siedzibie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się warsztaty poświęcone komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Tym samym zakończono cykl szkoleń w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Śląskie Lokalnie” dla pracowników i funkcjonariuszy Policji w latach 2018-2019 pt. „Wzajemne oswajanie”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości obsługi osób niepełnosprawnych.

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Śląskie Lokalnie” dla pracowników i funkcjonariuszy Policji w latach 2018-2019 przeprowadzono szkolenia z komunikacji z osobami niepełnosprawnymi pt. „Wzajemne oswajanie”. Projekt ukierunkowany jest na podniesienie jakości obsługi i poznanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w trakcie kontaktu z Policją i innymi służbami. Ostatnie takie przedsięwzięcie zrealizowano wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W trakcie szkolenia omówione zostały różne rodzaje niepełnosprawności (ruchowa, słuchowa, intelektualna, psychiczna) z uwzględnieniem wynikających z nich problemów i potrzeb, przedstawiono zagadnienia dotyczące komunikacji z osobą z zespołem Aspergera, kontaktu z osobą niewidomą i słabowidzącą. W ramach zajęć warsztatowych przedyskutowane zostały także kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych, które w kontaktach z Policją mogą występować w charakterze pokrzywdzonych, świadków, ale też podejrzanych. Poruszona została także problematyka kryzysu bezdomności osób niepełnosprawnych. Zajęcia miały także charakter praktyczny, dyskutowano nad rekomendacjami dotyczącymi Policji, a odnoszącymi się do poprawy jakości obsługi osób niepełnosprawnych.

  • Zdjęcie kolorowe. Widoczne dłonie odczytujące tekst zapisany brajlem
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy szkolenia
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy szkolenia
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczna okładka książki Moje podróże w ciemno
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczni uczestnicy szkolenia
  • Zdjęcie kolorowe. Widoczne dłonie odczytujące tekst zapisany brajlem