Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści

Data publikacji 04.11.2019

Komenda Miejska Policji w Chorzowie we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, już jutro 5 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury organizuje konferencję "Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu...do mowy nienawiści". Jest to kolejna odsłona kampanii śląskiej policji „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, stworzonej przez Wydział Prewencji katowickiej komendy wojewódzkiej przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno-Edukacyjnym „Metis”. Podczas konferencji policjanci i pracownicy "Metis" poprowadzą wykłady poświęcone zagadnieniom związanym ze zdarzeniami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami oraz wynikającymi z tego konsekwencjami i zagrożeniami dla dzieci i młodzieży.

Wydział Prewencji KWP w Katowicach przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno - Edukacyjnym Metis od 2016 realizuje kampanię społeczną pt. „Moje Bezpieczne(?) Dziecko”, kierowaną do osób dorosłych (nauczycieli, opiekunów prawnych), a następnie za ich pośrednictwem do dzieci. Jej zasadniczym celem jest ograniczenie najpoważniejszych zagrożeń dla najmłodszych tak ze strony osób dorosłych jak i samych rówieśników.  Dotychczas skupiono się na przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, handlu ludźmi, pornografii dziecięcej oraz cyberprzestrzeni.

W związku z dużym zainteresowaniem środowiska oświatowego przedmiotową kampanią, w ramach współpracy z ROM-E Metis zdecydowano o jej dalszej kontynuacji w roku szkolnym 2019 – 2020 i rozszerzeniu o kolejny obszar tematyczny poświęcony zagadnieniom związanym ze zdarzeniami motywowanymi nienawiścią i uprzedzeniami oraz wynikającymi z tego konsekwencjami i zagrożeniami dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Determinantami nowego kierunku jest m.in. szereg badań i raportów wskazujących na powszechny kontakt dzieci i młodzieży z hejtem, mową nienawiści oraz agresją, a także priorytety jakimi kieruje się tak śląska Policja, jak i Regionalny Ośrodek Metodyczno - Edukacyjnego Metis.

Projekt ten jest więc skierowany do pracowników oświaty, a jego realizacja odbędzie się poprzez organizację cyklu konferencji szkoleniowych, których celem będzie podniesienie świadomości odbiorców na temat  przedmiotowej problematyki. Kierowanie szkoleń dla ww. grupy pozwoli również za ich pośrednictwem na szerokie dotarcie do dzieci na terenie województwa śląskiego. 

Już jutro (05 listopada 2019r.) o godz. 10:00 w Chorzowskim Centrum Kultury ul. Sienkiewicza 3 rozpocznie się konferencja inauguracyjna. Serdecznie zapraszamy!