INFORMACJA - Projekty zmian organizacji ruchu - Policja Śląska

Projekty zmian organizacji ruchu

Istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentacji projektowej oraz wydawanych do niej opinii przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003 Nr 177 poz. 1729)).

W takim przypadku osoba (podmiot) składająca projekt tymczasowej lub docelowej organizacji ruchu winna umieścić stosowną deklarację (odbiór osobisty lub proszę przesłać pocztą) na piśmie przewodnim kierowanym w tej sprawie do KWP w Katowicach.