Odznaka Honorowa

Odznaka Honorowa "Za Zasługi Dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach"

ODZNAKĘ HONOROWĄ „ZA ZASŁUGI DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH” nadaje się w dowód uznania za szczególne zaangażowanie na rzecz wsparcia ustawowych działań Policji na terenie województwa śląskiego funkcjonariuszom Policji w służbie czynnej oraz emerytom policyjnym, pracownikom Policji, emerytowanym pracownikom Policji, osobom współdziałającym z jednostkami Policji garnizonu śląskiego, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym, zawodowym i innym podmiotom.

 

Wnioski o przyznanie Odznaki rozpatruje Kapituła ODZNAKI HONOROWEJ„ZA ZASŁUGI DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH” której przewodniczącym jest Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach.

Odznakę stanowi okrągły medal o średnicy 38,4 mm, wykonany z metalu oksydowanego.

Na awersie przedstawiona została głowica sztandaru ze wstęgą z napisem: „POLICJA”. Dolną część zdobią dekoracyjne motywy w kształcie stylizowanego liścia palmy, charakterystycznego dla dystynkcji policyjnych obowiązujących w II Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej głowicy sztandaru umieszczony jest napis: „ZA ZASŁUGI”. Wokół awersu odznaki znajduje się napis: „KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH”.

Na rewersie umieszczono ośmioramienną gwiazdę policyjną, która zawiera monochromatyczny wzór ustalony dla herbu województwa śląskiego oraz napis: „POLICJA ŚLĄSKA”.

Wstążka odznaki ma szerokość 33 mm i składa się z dwóch pionowych pasóww kolorach: niebieskim oraz granatowym. Środek wstążki oraz jej krawędzie zdobi srebrna nić metalizowana. Wstążka nawiązuje kolorystyką do munduru wyjściowego funkcjonariusza Polskiej Policji.

ODZNAKA HONOROWA „ZA ZASŁUGI DLA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH” powstała w 2023 roku, z inicjatywy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

 

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony