Wiadomości

LOGISTYKA ŚLĄSKIEJ POLICJI W 2013 ROKU

Na funkcjonowanie Policji garnizonu śląskiego oraz zakupy, remonty i inwestycje wydaliśmy w minionym roku 958 089 421 zł, o ponad 63,5 mln więcej, niż w roku 2012. Aż 78% tej globalnej kwoty stanowiło uposażenie dla funkcjonariuszy i wynagrodzenie dla pracowników Policji. Pozostała kwota przeznaczona została w pierwszej kolejności na paliwo do samochodów oraz opłaty za media i podatki. Środki, które pozostały po tych opłatach, to pieniądze na zakupy oraz działalność inwestycyno-remontową.

Dzięki wprowadzonemu w 2012 roku monitorowaniu kosztów stałych udało się nam w ramach własnego budżetu wygospodarować kilka milionów złotych na zakupy sprzętu, jak i na kupno materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz papieru, z czym wcześniej mieliśmy problemy - obecnie problem ten nie istnieje.

Samorządowcy, poprzez Fundusz Wsparcia Policji, zasilili dodatkowo poszczególne jednostki naszego województwa łączną kwotą prawie 7 mln zł. Zwiększyła się także z 98 do 104 liczba samorządów terytorialnych, które wsparły nas finansowo w ubiegłym roku. Największą kwotę – prawie 2,5 mln zł – samorządowcy przeznaczyli na dodatkowe służby policjantów, 2 mln zł na dofinansowanie zakupu samochodów, a prawie 1,5 mln zł na remonty i inwestycje.

Nasi logistycy pozyskali też prawie 1 mln zł z funduszy (narodowego i wojewódzkiego) ochrony środowiska i gospodarki wodnej, co przeznaczono na głównie na remonty i modernizację obiektów.

W 2013 śląski garnizon Policji wzbogacił się o nowoczesny sprzęt łączności i informatyczny. Kupiliśmy 288 radiotelefonów przenośnych, 10 radiotelefonów zdalnie sterowanych, 13 zestawów łączności podkaskowej. Uruchomiliśmy również budowę systemu telefonii IP, wykorzystującego cyfrową transmisję dźwięku i obrazu przez sieć policyjną. W ubiegłym roku nasi teleinformatycy zainstalowali w jednostkach garnizonu śląskiego prawie 2 tys. nowoczesnych aparatów telefonicznych IP. Śląscy policjanci mają możliwość pracy na nowym sprzęcie informatycznym, nabyliśmy bowiem 2280 komputerów, 265 laptopów, 335 monitorów i 368 sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych (drukarka/skaner/kopiarka) oraz wiele innego nowoczesnego sprzętu, jak np.: 3 zestawy wideokonferencyjne, 8 serwerów, 2 macierze dyskowe itp.

Dzięki wsparciu samorządów, które dofinansowały w połowie zakup nowych samochodów dla jednostek, wzbogaciliśmy w 2013 r. nasz tabor transportowy o:

  • 32 samochody nieoznakowane marki Opel Astra IV
  • 6 samochodów nieoznakowanych Kia Cee'd
  • 21 radiowozów oznakowanych Kia Cee'd
  • 1 nieoznakowany VW Passat.

Z zakupów centralnych pozyskaliśmy natomiast 7 radiowozów nieoznakowanych Opel Insignia (wyposażonych w wideorejestratory) oraz 7 aut osobowych różnych marek i łódź motorową, z przyczepą do jej transportu, kupioną z funduszu ochrony środowiska. Łącznie w minionym roku wprowadziliśmy do użytkowania 75 nowych samochodów, a z eksploatacji wycofaliśmy 45 aut.

Rok 2013 był także czasem intensywnej pracy dla policjantów i pracowników Policji zajmujących się w naszym garnizonie inwestycjami i remontami. Na 19 zadań inwestycyjnych prowadzonych w województwie śląskim wydaliśmy łącznie prawie 31,5 mln zł. Do użytku oddaliśmy kilka nowo wybudowanych bądź zaadaptowanych na nasze cele budynków, w których już pełnią, bądź niebawem będą pełnili służbę policjanci. Można tu wskazać siedzibę komendy miejskiej w Mysłowicach, komisariatów w Jasienicy i Skoczowie, modernizację siedziby Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Prowadzone były prace przy rozbudowie KP I w Sosnowcu, adaptacji budynku na siedzibę KP I w Rudzie Śląskiej i wiele innych. Za prawie 23 mln zł przeprowadziliśmy 72 remonty w obiektach śląskiej Policji, m.in. w częstochowskim pododdziale prewencji oraz w komendach w Zawierciu, Myszkowie i Kłobucku.

W bieżącym, 2014 roku planujemy realizację 16 zadań inwestycyjnych w postaci budowy nowych obiektów oraz rozbudowy i modernizacji już istniejących. Łączna wartość poniesionych nakładów finansowych na te cele osiągnie prawie 23 mln zł. Natomiast planowane na ten rok 32 remonty pochłoną z naszego budżetu ponad 14 mln zł. W ten sposób poprawią się znacznie warunki obsługi naszych interesantów, jak również komfort służby policjantów i pracowników śląskiej Policji.

Powrót na górę strony