Wiadomości

Dziesięciolecie Wspólnego Punktu Kontaktowego w Chotěbuz

Data publikacji 30.04.2018

Wspólny Punkt kontaktowy w Chotěbuz - miejsce, w którym policjanci z Czech i Polski współpracują w celu zwalczania przestępczości. Współpraca ta przyniosła już wiele wymiernych efektów. Placówka, będąca częścią Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach , obchodzi swój jubileusz - dziesięciolecie istnienia.

Obchody dziesięciolecia miały miejsce w piątek. Najpierw na cieszyńskim rynku pokaz swojego sprzętu zademonstrowała Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Policja z Czech oraz czeski Urząd Celny. Funkcjonariusze prezentowali radiowozy, czy też urządzenia do pomiaru prędkości. Każdy przez chwilę mógł poczuć się policjantem, strażnikiem... W  zabawie uczestniczył również Sznupek - maskotka śląskiej policji. Pokaz uatrakcyjnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, która zapewniła oprawę muzyczną oraz zaprezentowała pokaz ceremoniału policyjnego i musztry paradnej. Wydarzenia te poprzedzone były wizytą młodzieży w placówce z okazji dnia otwartego. 12 kwietnia punkt w Chotěbuz odwiedzili uczniowie Wyższej Szkoły Finansów z Bielska-Białej oraz szkoły średniej Akademii Prawa z Ostrawy.

Dalsza część obchodów rocznicy miała miejsce we Wspólnym Punkcie w Chotěbuz. O tym, jak ważną rolę odgrywa placówka w kontaktach między oboma państwami świadczy ranga gości, którzy przyjechali uczcić dziesięciolecie punktu. Byli to zarówno goście honorowi z Polski, jak i z Czech. Polską policję reprezentował Komendant Wojewódzki Policji Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński oraz Dyrektor Biura Wywiadu KGP insp. Piotr Kamiński. Z kolei naszych południowych sąsiadów reprezentował Komendant Główny Policji genmjr. Mgr.Bc. Tomáš Tuhý. Obecny był również Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej płk Grzegorz Niemiec, Komendant Wojewódzki Policji w Czech plk. Mgr. Tomáš Kužel i wielu innych znamienitych gości. Wszyscy wspólnie podpisali protokół z działalności WP Chotěbuz oraz listy gratulacyjne dla załogi placówki.

Historia placówki

Kontyngent Polskiej Policji dołączył do obsady Wspólnej Placówki w Chotěbuz w dniu 03.11.2008 r. Stanowią go funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Skład tej grupy został ustalony w wyniku procesu doboru funkcjonariuszy, który miał na celu wyłonienie doświadczonych policjantów, znających język czeski w piśmie i w mowie w stopniu komunikatywnym. Ważną cechą dla kandydata była umiejętność samodzielnej pracy na stanowisku decyzyjnym, porównywalnym z dyżurnym jednostki policji.

W efekcie działań przygotowawczych wyselekcjonowano i przeszkolono grupę funkcjonariuszy, z których najwyżej ocenieni zostali włączeni w skład zespołu. Następnie zasilili oni personel Wspólnej Placówki w Chotěbuz.

Czynności policjantów na miejscu polegają na współpracy z Policją Republiki Czeskiej w wymianie informacji dotyczących przestępstw dokonywanych na terenach obu krajów , realizowanej na zlecenie jednostek policji z Polski i Czech. Wspólna Placówka nie jest jednostką prowadzącą sprawy z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszeń bezpośrednich. Jest to jednostka powołana do zapewnienia komunikacji pomiędzy jednostkami policji, Straży Granicznej, Służby Celnej z terenów polsko-czeskiego pogranicza.

Kolejnym zadaniem jest koordynowanie operacji transgranicznych takich jak  pościg, pościg transgraniczny, poszukiwanie osób, przemieszczanie się zorganizowanych grup osób       w związku z wydarzeniami kulturalnymi lub imprezami sportowymi o zasięgu międzynarodowym. Ponadto zabezpieczenie, koordynacja operacji ratunkowych związanych z katastrofami, wypadkami na terenach przygranicznych, wsparcie działania służb podczas przeciwdziałania lub usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Placówka w okresie 10-letniej działalności wymieniła kilkadziesiąt tysięcy informacji, przyczyniając się do odzyskania skradzionych pojazdów, maszyn budowlanych i innych przedmiotów skradzionych na terenie jednego , a przewiezionymi na teren drugiego z państw. Ponadto koordynowano pościgi transgraniczne w wyniku których policja również odzyskała skradzione pojazdy, zatrzymywano przestępców, w tym osoby popełniające przestępstwa narkotykowe.

Policjanci Wspólnej Placówki w Chotěbuz uczestniczą w ogólnoeuropejskiej sieci szkolenia prowadzonej przez CEPOL  lub też w oparciu o programy szkoleniowe oferowane dla funkcjonariuszy zlokalizowanych w strefie Schengen Policyjno-Celnych Centrów Współpracy.

W ramach tych działań prowadzą oni szkolenia dla funkcjonariuszy innych placówek europejskich. Poza tym prowadzą również szkolenia regionalne z dziedziny współpracy międzynarodowej dla funkcjonariuszy jednostek ochrony porządku publicznego zlokalizowanych na terenach pogranicza polsko-czeskiego. W tej kategorii aktywność funkcjonariuszy widoczna jest również zakresie propagowania współpracy regionalnej służb ochrony porządku publicznego poprzez spotkania z dziećmi, młodzieżą, organizowanie dla nich wyjazdów do sąsiedniego kraju. 

Służba w składzie zespołu obsługującego Wspólną Placówkę w Chotěbuz wymaga dobrego przygotowania zawodowego, a także umiejętności interpersonalnych związanych z pracą w grupie międzynarodowej, łączącej kulturę i obyczaje dwu sąsiadujących ze sobą krajów Polski i Czech. Ponadto policjant pracujący w tej placówce musi być gotów do ustawicznego szkolenia, podnoszenia swoich kwalifikacji, a także gotowy na służbę w systemie 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 • flagi Czech , Polski oraz Unii Europejskiej
 • czeki policjant
 • emblemat Wspólnej Placówki
 • spotkanie i lekcja z młodzieżą
 • młodzież podczas wykładu
 • polski policjant dyżurujący w placówce
 • funkcjonariuszka polskiej straży granicznej
 • funkcjonariuszka Służby Celnej w plavówce
 • flagi państwowe Czech i Polski, pośrodku flaga Unii Europejskiej
 • elementy odblaskowe z napisem Chotebuz
 • chłopiec na motocyklu policji
 • dzieci z polijcantem
 • policyjna orkiestra
 • dzieci z policjantami z Czech i Polski oraz maskotką - psem Sznupkiem
 • podpisanie protokołu przez nadinsp.Krzysztofa Justyńskiego
 • goście honorowi w trkacie odgrywania hymnu
 • generał czeskiej policji Tomas Tuhy
 • nadinsp.Krzysztof Justyński wręcza listy gratulacyjne policjantom
Powrót na górę strony