Wiadomości

Znamy już najlepszych dyżurnych w śląskiej policji

Data publikacji 26.06.2018

W garnizonie śląskim przeprowadzono konkurs na najlepszego dyżurnego w województwie. W szranki stanęło aż 676 policjantów służby dyżurnej. Pierwsze miejsce zajął asp. sztab. Dariusz Pawełczyk z bytomskiej komendy, drugą lokatę uzyskał asp. sztab. Tomasz Sitkowski z komendy w Świętochłowicach, a 3 miejsce przypadło asp. sztab. Adrianowi Kmieciakowi z jednostki w Zabrzu. Zwycięzca będzie reprezentował garnizon śląski w „Ogólnopolskim Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”, który odbędzie się katowickiej szkole policji. Gratulujemy!

Od 12 do 19 czerwca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzono wojewódzkie eliminacje do „Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji”. To od tej grupy policjantów, pełniących służbę na stanowisku kierowania zależy czas przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniach, niezwłoczne inicjowanie działań i skuteczne kierowanie będącymi w jego dyspozycji siłami i środkami oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji o zdarzeniach.

Podkreślić należy, że turniej dla dyżurnych został reaktywowany przez Komendanta Głównego Policji po 13 letniej przerwie. Podczas konkursu oceniana była wiedza i umiejętności zawodowe. Dyżurni oceniani byli na podstawie testu wiedzy oraz symulacji przyjmowania i reakcji na zgłoszenia. Te właśnie konkurencje pozwoliły wyłonić najlepszych policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania.

Test wiedzy policyjnej obejmował problematykę z zakresu działania na stanowisku kierowania w szczególności:

-          zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych;

-          organizacji służby dyżurnej;

-          form i metod przetwarzania informacji

-          sposobów prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych;

-          użycia środków przymusu bezpośredniego, w tym kolczatki drogowej lub pojazdu służbowego;

-          zasad udzielanie informacji mediom;

-          postępowania egzekucyjnego w administracji;

-          prawa o zgromadzeniach;

-          prawa o ruchu drogowym;

-          prawidłowych form łączności w Policji;

-          struktury Krajowych Danych Radiowych Policji;

-          unijnych zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);

-          przestępstw z nienawiści;

-          interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;

-          udzielania pierwszej pomocy.

Spośród 676 policjantów, którzy na poziomie komend miejskich i powiatowych oraz komisariatów Policji w naszym województwie przystąpili do testu wiedzy, wyłoniono 33 mundurowych, którzy rywalizowali o miano najlepszego dyżurnego w garnizonie śląskim. Symulacje z nietrzeźwym kierowcą, próbą samobójczą, przyjęciem zgłoszenia o rozboju czy zatrzymaniem osób handlujących narkotykami przeprowadzono na stanowisku kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Dyżurnych oceniano na podstawie ilości zdobytych punktów w 3 kategoriach:

-          umiejętności przyjmowania i reakcji na zgłoszenia oraz realizacji elementów kluczowych w scence,

-          pracy na policyjnym Systemie Wspomagania Dowodzenia,

-          umiejętności ocenianych na podstawie arkusza psychologicznego.

 

Najlepszymi dyżurnym zostali:

asp. sztab. Dariusz Pawełczyk  z KMP w Bytomiu – 125 pkt.

asp. sztab. Tomasz Sitkowski z KMP w Świętochłowicach – 123 pkt.

asp. sztab. Adrian Kmieciak  z KMP w Zabrzu – 122 pkt.

Zwycięzca będzie reprezentował garnizon śląski w finale krajowym, który odbędzie się w listopadzie bieżącego roku w Szkole Policji w Katowicach.

Powrót na górę strony