Wiadomości

Wmurowano akt erekcyjny pod budowę komisariatu w Woli

Data publikacji 21.09.2018

Wczoraj w Woli przy ul. Lipowej, gdzie powstaje nowy komisariat, odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Nowoczesny obiekt, mający służyć Policji, jak i całej społeczności Gminy Miedźna - zarówno mieszkańcom, jak i gościom, budowany jest na gruncie przekazanym przez władze Gminy Miedźna. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach.

W uroczystości udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim zastępcą insp. Piotrem Kucią. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Pszczyński, Wójt Gminy Miedźna, Przewodniczący Rady Gminy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz duchowieństwo. Podczas wmurowania aktu erekcyjnego pod nowo budowany komisariat nie mogło zabraknąć również kierownictwa pszczyńskiej policji w osobie Komendanta Powiatowego Policji w Pszczynie insp. Piotra Sidziny i jego zastępcy mł. insp. Piotra Kosta.

Szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowego komisariatu za wsparcie działań. Odrębne słowa podziękowania skierował do przedstawicieli władz samorządowych za przychylność, dobrą radę i szybkie decyzje w sprawie inwestycji, która znacząco wpływa na zmianę wizerunku Policji, poprawi warunki przyjmowania obywateli, jak również warunki pracy policjantów i pracowników cywilnych.

Wmurowany uroczyście akt erekcyjny umieszczono w metalowym pojemniku, do którego włożono dodatkowo monety polskie od 1 grosza do 5 złotych, bieżący egzemplarz miesięcznika „Policja 997” i gazetę „Gminne sprawy” oraz zdjęcie z placu budowy wykonane w przeddzień podpisania aktu.

Historia powiatu pszczyńskiego pokazuje jednak, że to nie pierwszy raz, kiedy w Gminie Miedźna funkcjonował Komisariat Policji. Ten, który zapisał się w pamięci mieszkańców, działał do 1999 roku. Wówczas, w momencie wprowadzenia nowego podziału administracyjnego kraju, podjęto decyzję o jego likwidacji. Skutkowało to tym, że przez blisko 4 lata obsługą terenu gminy zajmowała się bezpośrednio pszczyńska jednostka. W 2003 roku nastąpiła zmiana i w związku z usilnymi staraniami władz samorządowych gminy powołano w strukturach komendy Posterunek Policji w Miedźnej z siedzibą w Woli. W 2012 roku, w związku z ogólnopolską reorganizacją struktur organizacyjnych Policji, kolejny raz zapadła decyzja o likwidacji jednostki w Miedźnej. Od tego czasu, podobnie jak w latach 1999- 2003, teren gminy obsługiwany jest przez patrole i dzielnicowych kierowanych do służby z poziomu jednostki nadrzędnej, jaką jest Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie.

Nowy komisariat budowany jest na gruncie przekazanym przez władze gminy Miedźna. Inwestorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Zatem już wkrótce, na 20-arowej działce stanie nowoczesny, dobrze wyposażony Komisariat Policji. Do jego obsługi przewidziano grupę 15 policjantów. Najwięcej, bo aż 9 z nich, będzie liczyła komórka patrolowa. 3 etaty przewidziano dla dzielnicowych, 2 będą przeznaczone dla policjantów z komórki ds. kryminalnych. Nad sprawym działaniem jednostki czuwać będzie jej komendant. Stróże prawa będą pełnili służbę na ternie 8 sołectw, których obszar aktualnie wynosi blisko 50 km2.

Należy już tylko życzyć mieszkańcom i gościom Gminy Miedźna pozytywnej oceny funkcjonowania nowej jednostki, jeszcze większego poczucia bezpieczeństwa oraz doskonałej współpracy z pszczyńskimi stróżami prawa.

 

Fakty dotyczące budowy:

28 marca 2017 roku Rada Gminy Miedźna Uchwałą Nr XXXV/191/2017 przekazała na rzecz Skarbu Państwa działkę o pow. 0.1999 ha zlokalizowaną w Woli przy ul. Lipowej z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – budowy komisariatu policji. Gmina dodatkowo wsparła kwotą 20 tys. złotych koszty dokumentacji projektowej. Umowę na budowę komisariatu podpisano w dniu 28 grudnia 2017 roku. Prace budowlane ruszyły w marcu 2018 roku. Projektantem budynku jest Firma Projektowa An Archi Group z Gliwic, a wykonawcą jest Zakład Remontowo-Budowlany „IZ-BUD” z Pszczyny.

  • Wmurowano akt erekcyjny pod budowę komisariatu w Woli
  • Wmurowano akt erekcyjny pod budowę komisariatu w Woli

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 32.12 MB)

Pliki do pobrania

  • 1022 B
    tekst do filmu
Powrót na górę strony