Wiadomości

Dobre praktyki współpracy na pograniczu

Data publikacji 28.11.2018

W Jastrzębiu-Zdroju odbyła się konferencja podsumowująca polsko-czeski projekt: „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim". Projekt dofinansowany ze środków unijnych, a partnerem wiodącym projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. W realizacji projektu po stronie polskiej uczestniczą również jastrzębska i cieszyńska komenda.


Wczoraj w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca polsko-czeski projekt „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim". Konferencję otworzyła Pani Prezydent Miasta Jastrzębia - Anna Hetman.

W programie zawarto prezentacje efektów realizacji projektu. Goście mogli zapoznać się z dokumentem pt. „Rekomendacje dla obszaru pogranicza polsko-czeskiego w Euroregionie Śląsk Cieszyński w dziedzinie ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego”. Opracowanie powstało w oparciu o doświadczenia i dobre praktyki stosowane na pograniczu francusko-niemieckim.

Wśród uczestników konferencji znaleźli się oczywiście przedstawiciele służb mundurowych z Czech oraz Polski, jak również Francji oraz Niemiec. W spotkaniu uczestniczył Komendant Miejski Policji w Jastrzębiu-Zdroju mł. insp. Mirosław Jordan oraz Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie insp. Jacek Bąk oraz przedstawiciel z Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

Eksperci zza zachodniej granicy przybliżyli problematykę współpracy transgranicznej na pograniczu francusko-niemieckim, a wszystko w celu wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy. Zagraniczni goście mieli również okazję odwiedzić instytucje, które prowadzą działania transgraniczne w dziedzinach zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, pożarnictwa oraz współpracy policyjnej.

Projekt „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim” był realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w partnerstwie z Regionálním sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska. Eurodystrykt PAMINA pełni funkcję partnera nieformalnego przedsięwzięcia wspierającego realizację wybranych aktywności.

Celem dwuletniego przedsięwzięcia było wzmacnianie współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński, euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w dziedzinie ochrony zdrowia i zarządzania kryzysowego. Środkiem do osiągnięcia celu było czerpanie inspiracji z pogranicza francusko-niemieckiego, na którym współpraca we wskazanych obszarach była wypracowywana przez lata i może stanowić model dla budowania potencjału pogranicza polsko-czeskiego. Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych w latach wcześniejszych przez partnerów projektu.

Powrót na górę strony