Wiadomości

Ćwiczenia EGIDA-19

Data publikacji 18.11.2019

W minioną niedzielę, 17 listopada, zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów, w 10 śląskich komendach policji, przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-19. W przedsięwzięciu tym na terenie województwa śląskiego uczestniczyły 173 osoby. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

17 listopada br., punktualnie o godz. 7:00, w Komendach Powiatowych i Miejskich Policji odbyły się tegoroczne ćwiczenia "Egida 19". Wzięło w nim udział 173 powołanych rezerwistów. Nad działaniem systemu powołań oraz gotowością rezerwistów czuwali funkcjonariusze z poszczególnych komend.

Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie i Komenda Stołeczna Policji.

Rezerwiści, którzy uczestniczyli w szkoleniu mają nadane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do poszczególnych Komend Powiatowych i Miejskich Policji. Mechanizm ten ma na celu przygotowanie rezerwy kadrowej dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny oraz nabycie przez uczestników podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji zadań na stanowiskach służbowych zgodnie z przydziałem etatowym.

Źródłem finansowania ćwiczenia były środki Ministra Obrony Narodowej, przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017-2026.

Tak działania przebiegały w poszczególnych jednostkach Policji naszego województwa:

Powrót na górę strony