Wiadomości

Uroczyste otwarcie nowego Komisariatu Policji w Wojkowicach

Data publikacji 23.01.2020

Nowoczesna, funkcjonalna ale przede wszystkim dostosowana do aktualnych potrzeb mieszkańców oraz stróżów prawa siedziba Komisariatu Policji w Wojkowicach została dzisiaj uroczyście otwarta. Oficjalne obchody związane z oddaniem do użytku nowego obiektu uświetniło wielu znamienitych gości. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, senator RP Beata Małecka-Libera oraz ks. bp. Grzegorz Kaszak.

Dzisiaj przed południem odbyła się uroczystość otwarcia kolejnego nowo wybudowanego obiektu w śląskim garnizonie Policji. Wojkowiccy stróże prawa od dzisiaj pełnić swoją służbę będą w nowym budynku przy ul. Proletariatu 7. Nowoczesny komisariat powstał od podstaw, a jego budowa była odpowiedzią na zgłaszane oczekiwania mieszkańców oraz samorządu lokalnego wchodzących w skład powiatu będzińskiego: miasta Wojkowice, gminy Bobrowniki oraz gminy Psary. 

W uroczystościach uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin, Senator RP Beata Małecka-Libera, przedstawiciele biur poselskich Posłów na Sejm RP. Ze strony duchowieństwa swoją obecnością zaszczycił uroczystość ks. bp. Grzegorz Kaszak. Wśród zaproszonych gości, obecni byli również przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, w tym gospodarze gmin, na terenie których działa wojkowicki komisariat: Burmistrz miasta Wojkowice, Wójt gminy Bobrowniki oraz przedstawiciel gminy Psary. Wśród obecnych znajdowali się także przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych: Wojskowej Komendy Uzupełnień, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Naczelnicy Wydziałów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, kadra kierownicza będzińskiej komendy policji i nowo otwartego komisariatu, a także przedstawiciele związków zawodowych i mediów.

Komendant Powiatowy Policji w Będzinie insp. Arkadiusz Więcek po przywitaniu przybyłych na uroczystość gości, podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w budowę nowego komisariatu za dotychczasowe starania i podkreślił, że tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi możliwa była budowa tak nowoczesnej placówki. Komendant zwrócił również uwagę na doskonałą lokalizację komisariatu i nowoczesne standardy, które spełnia budynek. Szef będzińskiego garnizonu policji podkreślił też jak istotną rolę w budowie nowej siedziby komisariatu odegrał Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasza Szczerby. 
Następnie odbyło się przekazanie symbolicznego klucza przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztofa Justyńskiego na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Wojkowicach nadkom. Marcina Kaszuby. Aktu poświęcenia nowego budynku dokonał Biskup Sosnowiecki ks. bp. Grzegorz Kaszak. Na zakończenie uroczystości wszyscy zgromadzeni goście mieli okazję zwiedzić mury nowej siedziby wojkowickiej Policji. 

Decyzję o budowie nowej siedziby Komisariatu Policji w Wojkowicach podjęto w związku ze zgłaszanymi potrzebami władz samorządowych, mieszkańców oraz złych warunków lokalowych w dotychczasowym komisariacie. Nowoczesny obiekt, mający służyć stróżom prawa, jak i całej społeczności, wybudowany został na gruncie przekazanym przez władze Wojkowic. Inwestorem tego przedsięwzięcia była Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Do obsługi Komisariatu Policji w Wojkowicach przewidziano grupę 35 policjantów. Najwięcej, bo aż 20 z nich, liczy komórka prewencji. Sześć etatów przewidziano dla dzielnicowych, siedem jest przeznaczonych dla policjantów z komórki ds. kryminalnych. Nad sprawnym działaniem jednostki będzie czuwać jej komendant wraz z zastępcą. 

Komendantowi nowego komisariatu oraz jego policjantom, uczestnicy wydarzenia życzyli zadowolenia z pracy w nowym obiekcie oraz tego, by zawsze mieli na uwadze dobro społeczeństwa, a swoje obowiązki realizowali sumiennie.


 

 • Budynek nowego komisariatu w Wojkowicach.
 • Symboliczny klucz.
 • Grupa policjantów stojąca tyłem, widok na miejsce uroczystości.
 • Dowódca uroczystości składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztofowi Justyńskiemu.
 • Grupa policjantów biorących udział w uroczystości stoi w szeregu.
 • Policjanci biorący udział w uroczystości.
 • Widok policjantów stojących w szeregu zza ramion.
 • Komendant Komendy Powiatowej Policji w Będzinie podczas przemówienia.
 • Uczestnicy uroczystości otwarcia Komisariatu Policji w Wojkowicach.
 • Na pierwszym planie bukiet kwiatów, w tle policjant.
 • Tabliczka na budynku z nr 7 i napisem ul. Proletariatu.
 • Komendant Komendy Powiatowej Policji w Będzinie podczas przemówienia.
 • Uczestnicy uroczystości oraz policjanci.
 • Komendant nowo otwartego Komisariatu Policji w Wojkowicach na tle innych policjantów.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztof Justyński wręcza symboliczny klucz Komendantowi nowego komisariatu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr. Krzysztof Justyński wręcza symboliczny klucz Komendantowi nowego komisariatu.
 • Wspólne, pamiątkowe zdjęcie kierownictwa.
 • Policjanci stojący w szeregu.
 • Biskup podczas przemówienia.
 • Biskup dokonuje poświęcenia budynku komisariatu.
 • Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. Sławomir Litwin odczytuje list Komendanta Głównego Policji.
 • Senator RP Beata Małecka-Libera podczas przemówienia.
 • Burmistrz miasta Wojkowice podczas przemówienia.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas przemówienia.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas przemówienia.
 • Policjanci stojący w szeregu.
 • Uczestnicy wydarzenia.
 • Trębacz.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński podczas przemówienia.
 • Goście oglądają wnętrze budynku.
 • Tabliczka z napisem pokój pierwszego kontaktu.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński rozmawia z młodymi policjantami.
 • Widok na dyżurkę oraz logo policji znajdujące się na ścianie.
Powrót na górę strony