Wiadomości

Komendant pożegnał odchodzących na emeryturę oficerów i wręczył rozkazy na stanowiska kierownicze

Data publikacji 22.02.2021

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn pożegnał dzisiaj pięciu oficerów odchodzących na zasłużoną emeryturę. Jeszcze w tym miesiącu ze służby odejdą Komendanci z Bierunia, Wodzisławia Śląskiego i Żywca, a także Zastępca Komendanta z Jaworzna oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Transportu z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Podczas uroczystości wręczono również rozkazy personalne trzem innym oficerom, którzy będą pełnić służbę na kierowniczych stanowiskach.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się pożegnanie pięciu odchodzących na emeryturę oficerów. Komendant Powiatowy Policji w Bieruniu insp. Sławomir Sałbut, Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim insp. Jarosław Grudziński, Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Jaworznie mł. insp. Artur Stachańczyk i Zastępca Naczelnika Wydziału Transportu w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach podinsp. Robert Goc otrzymali z rąk szefa śląskich policjantów inspektora Romana Rabsztyna pamiątkowe ryngrafy. Komendant życzył im również spełniania się w osobistych pasjach, na które do tej pory, z uwagi na pełnione obowiązki służbowe, często nie mieli czasu.

Spotkanie było również okazją do wręczenia rozkazów personalnych policjantom z naszego garnizonu. Nadkom. Dariusz Waligóra – dotychczasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie został delegowany do czasowego pełnienia służby w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu, gdzie powierzono mu obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji, podinsp. Pawłowi Stróżowi, który do tej pory był ekspertem Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego w Wydziale dw. Cyberprzestępczością powierzono czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Naczelnika w tym samym wydziale, z kolei kom. Macieja Gwiazdę – dotychczasowego Zastępcę Komendanta Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach delegował do czasowego pełnienia służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie zostały mu powierzone obowiązki służbowe na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Transportu.

W uroczystości wziął również udział pełniący obowiązki I Zastępcy Komendanta Wojeódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak oraz pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominik Łączyk. Rozkazy odczytała Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska. Z uwagi na panującą pandemię, spotkanie odbyło się dwóch turach, w ograniczonym składzie uczestników i z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego.

 • Pamiątkowe tabliczki dla odchodzących na emeryture oficerów.
 • Naczelnik Wydziału Kadr składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
 • Naczelnik Wydziału Kadr odczytuje rozkazy personalne.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach wręcza pamiątkowe tabliczki odchodzącym na emeryturę policjantom.
 • Zbliżenie na pamiątkowa tabliczkę, która trzyma w dłoniach policjant.
 • Zbliżenie na pamiątkowa tabliczkę, która trzyma w dłoniach policjant.
 • Na zdjęciu trzej policjanci, dwóch z nich trzyma w fłoniach pamiątkowe tabliczki.
 • Komendant Wojewódzki Policji wrecza policjantowi pamiątkową tabliczkę.
 • Grupowe zdjęcie odchodzących na emeryturę policjantów, którzy trzymają w dłoniach pamiątkowe tabliczki.
 • Na zdjęciu Komendacni oraz dwaj policjanci, którzy otrzymają rozkazy z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji.
 • Naczelnik Wydziału Kadr odczytuje rozkazy, w tle policjanci, którzy oczekują na ich wręczenie.
 • Naczelnik Wydziału Kadr przekazuje rozkaz Komendantowi Wojewódzkiemu, w tle policjanci, którzy oczekują na ich wręczenie.
 • Komendant Wojewódzki Policji wrecza rozkazy policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji wrecza rozkazy policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji wrecza rozkazy policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji wrecza rozkazy policjantom.
 • Komendant Wojewódzki Policji wrecza rozkaz policjantowi.