Wiadomości

Odnowienie uprawnień policyjnych ratowników

Data publikacji 14.09.2023

W garnizonie śląskim trwają szkolenia dla policjantów posiadających tytuł zawodowy ratownika. Utrwalanie tego typu wiedzy i umiejętności jest niezwykle przydatne w codziennej służbie, bowiem usprawnia szybkie i skuteczne udzielanie pomocy m.in. ofiarom wypadków oraz zdarzeń nagłych. Organizowane przez instruktorów z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach warsztaty odbywają się w ramach recertyfikacji uprawnień ratownika, które muszą być odnawiane co 3 lata.

Policjanci garnizonu śląskiego każdego dnia podejmują interwencje, które związane są z niesieniem pomocy. Niejednokrotnie również z ratowaniem życia i zdrowia ludzi. Dlatego tak ważne jest, aby mieli odpowiednie umiejętności, ponieważ często to właśnie oni są pierwsi na miejscu poważnych zdarzeń.

Każdy funkcjonariusz posiada podstawowe przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jednak wśród nich jest jeszcze licząca blisko 1200 osób grupa, która ma uprawnienia ratownika. Uzyskują go po ukończeniu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy KPP, które jest ważne przez okres 3 lat. Przed upływem ważności zaświadczenia, mundurowi - ratownicy biorą udział w tzw. recertyfikacji, czyli odnowieniu uprawnień. Odbywa się to podczas doskonalenia zawodowego, które systematycznie prowadzą wykwalifikowani i doświadczeni, policyjni instruktorzy z Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach. Ich celem jest przygotowanie policyjnych ratowników z garnizonu śląskiego do egzaminu recertyfikującego uprawnienia, który składa się z 2 części. Pozytywnie zaliczona część teoretyczna uprawnia do przystąpienia do części praktycznej. Obejmuje ona wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.

Zanim jednak mundurowi podejdą do egzaminu, w trakcie warsztatów, muszą zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności praktyczne. Policyjni instruktorzy kładą szczególny nacisk na właściwe i jak najlepsze przygotowanie uczestników doskonalenia zawodowego. Wszystko po to, aby niezmiennie utrzymywać profesjonalny poziom wykonywanych zadań związanych z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas pełnienia codziennej służby.

 • Zbliżenie na dłonie uczestnika szkolenia, który prowadzi wentylację pacjenta (fantom) za pomocą worka samorozprężalnego.
 • Na zdjęciu uczestnik szkolenia udrażnia drogi oddechowe za pomocą rurki ustno-gardłowej. Obok widać umundurowanego policjanta - instruktora który kontroluje prawidłowość wykonywanego ćwiczenia.
 • Na zdjęciu policyjny instruktor tłumaczy i pokazuje uczestnikom szkolenia metody przyrządowego udrażniania dróg oddechowych.
 • Na zdjęciu policyjny instruktor omawia przyrządy do udrażniania dróg oddechowych tj. maska i rurka krtaniowa. W tle widać uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu zbliżenie na apteczkę R0. W tle widać uczestników szkolenia, którzy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie dorosłej (fantom).
 • Zbliżenie na głowę fantomu dziecka. Uczestnik szkolenia prowadzi wentylacje za pomocą worka samorozprężalnego.
 • Zbliżenie na głowę fantomu, uczestnik szkolenia udrażniania drogi oddechowe za pomocą maski krtaniowej I-GEL.
 • Na zdjęciu widać umundurowanego policjanta, który omawia uczestnikom szkolenia sposoby udrażniania dróg oddechowych. Policjant trzyma w dłoni rurkę nosowo-gardłową. W tle widać uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu uczestnicy szkolenia, którzy udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie dorosłej (fantom).
 • Na pierwszym planie policyjny instruktor podczas prowadzenia masażu serca na fantomie. W tle widać pozostałych uczestników szkolenia.
 • Na zdjęciu uczestnik szkolenia, po udrożnieniu dróg oddechowych sprawdza oddech osoby nieprzytomnej (fantom).
 • Zbliżenie na dłonie instruktora splecione na klatce piersiowej fantoma podczas wykonywania masażu serca przez policyjnego instruktora.
 • Na zdjęciu widać ścianę na której wyświetlono wyniki ćwiczeń polegających na prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.
 • Na pierwszym planie widać dłoń policjanta w której trzyma elektroniczny sterownik do manekina. W tle widać nieumundurowanych policjantów, podczas wykonywania ćwiczenia na fantomie.
Powrót na górę strony