Wiadomości

Znalazł pieniądze i zaniósł je na Policję

Data publikacji 25.09.2023

Godną naśladowania postawą wykazał się pewien mieszkaniec Zabrza, który w ubiegłą niedzielę znalazł torebkę, a w niej sporą ilość gotówki. Znalezione przedmioty trafiły do policjantów z IV komisariatu, którzy oddali je prawowitej właścicielce. 

W ubiegłą niedzielę około godziny 10.00 do Komisariatu IV Policji w Zabrzu zgłosił się mężczyzna, który znalazł torebkę. Jej zawartość skrywała niemałą ilość gotówki i inne rzeczy osobiste. Znalazca opowiedział mundurowym, że natrafił na nią przy ulicy Tarnopolskiej niedaleko komisariatu.
Stróże prawa przejęli zgubę i okazało się, że w środku było ponad 20 tysięcy złotych. Oprócz pieniędzy był także telefon, na który zadzwoniła 41-letnia właścicielka torebki. Mieszkanka Zabrza szybko zjawiła się na komisariacie i z nieskrywaną ulgą odebrała swoją własność.

Zachowanie zabrzanina zasługuje na uznanie i pochwałę. Jednoczenie przypominamy, że gdy stajemy się posiadaczem znalezionej rzeczy, bez względu na to, czy ktoś ją zostawił, czy zgubił, musimy dołożyć wszelkich starań, by przedmiot powrócił do właściciela.

Zgodnie z Ustawą o rzeczach znalezionych:

Artykuł 4.1.  Kto znalazł rzecz i zna osobę uprawnioną do jej odbioru oraz jej miejsce pobytu, niezwłocznie zawiadamia ją o znalezieniu rzeczy i wzywa do jej odbioru.

Artykuł 5. 1.  Kto znalazł rzecz i nie zna osoby uprawnionej do jej odbioru lub nie zna jej miejsca pobytu, niezwłocznie zawiadamia o znalezieniu rzeczy starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania znalazcy lub miejsce znalezienia rzeczy (właściwy starosta).

Artykuł 21. 1. W przypadku znalezienia pieniędzy właściwy starosta sporządza ich opis zawierający liczbę banknotów lub monet, a także ich waluty i nominały. Po sporządzeniu opisu właściwy starosta wpłaca znalezione pieniądze na rachunek bankowy sum depozytowych.

Niestety nie wszyscy podchodzą uczciwie i kierując się powiedzeniem „znalezione niekradzione” traktują znalezioną rzecz jak swoją własność. Pamiętajmy, że na zawiadomienie o znalezieniu rzeczy mamy dwa tygodnie, w przeciwnym razie popełniamy przestępstwo lub wykroczenie.

Artykuł 284 kodeksu karnego – Przywłaszczenie

§  1.  Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2.  Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§  3.  W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§  4.  Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Powrót na górę strony