Wiadomości

Zmiany na stanowisku szefa i wiceszefa kłobuckiej Policji

Data publikacji 15.04.2024

Dzisiaj w kłobuckiej komendzie odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku oraz I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku. Funkcję szefa kłobuckich policjantów objął podinspektor Dariusz Gajzler, natomiast I zastępcy - komisarz Roman Krakowiak. Uroczystego wprowadzenia dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor doktor Tomasz Michułka.

Dzisiaj kadra kierownicza kłobuckiej komendy uczestniczyła w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku oraz Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku.
Kierowanie kłobuckim garnizonem Policji powierzono podinspektorowi Dariuszowi Gajzlerowi, dotychczasowemu Komendantowi Powiatowemu Policji w Lublińcu.
Uroczystego wprowadzenia nowego szefa kłobuckich policjantów dokonał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor dr Tomasz Michułka.
W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza kłobuckiej komendy.

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach. Po odczytaniu decyzji personalnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o objęciu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, podinspektor Dariusz Gajzler złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach inspektorowi dr Tomaszowi Michułce o objęciu obowiązków na tym stanowisku. Komendant wręczył oficerowi decyzję o zmianach kadrowych.
Następnie odczytano decyzję personalną Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach o objęciu obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, po czym komisarz Roman Krakowiak złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach inspektorowi dr Tomaszowi Michułce o objęciu obowiązków na tym stanowisku. Komendant wręczył również oficerowi decyzję o zmianach kadrowych.

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników.
Najpierw głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach inspektor dr Tomasz Michułka gratulując objęcia stanowiska podinspektorowi Dariuszowi Gajzlerowi oraz komisarzowi Romanowi Krakowiakowi. Inspektor dr Tomasz Michułka podkreślił, że spoczywa na nich wielka odpowiedzialność.
Następnie kolejno głos zabrali podinspektor Dariusz Gajzler oraz komisarz Roman Krakowiak, którzy podziękowali za pokładane w nich zaufanie.

Podinspektor Dariusz Gajzler rozpoczął służbę w 2001 roku i przez większość czasu związany był z garnizonem częstochowskim. Do 2006 roku pełnił służbę Ogniwie Patrolowo-Interwencyjnym Komisariatu Policji IV w Częstochowie, a następnie w Wydziale Kryminalnym w tym samym komisariacie. Od 2014 roku kolejno pełnił obowiązki na stanowisku Kierownika Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Kłomnicach, Komendanta Komisariatu Policji w Kłomnicach, Kierownika Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Koniecpolu, Zastępcy Komendanta Komisariatu w Blachowni, Naczelnika Wdziału Kryminalnego Komisariatu Policji I w Częstochowie, po czym 2020 roku objął stanowisko naczelnika. Następnie w 2021 roku został Pierwszym Zastępcą Komendanta Komisariatu I w Częstochowie, a wkrótce potem szefem policjantów z "jedynki". Od stycznia 2022 roku kierował Komendą Powiatową Policji w Lublińcu.

Komisarz Roman Krakowiak rozpoczął służbę w 2000 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach, gdzie w Komisariacie Policji V w Gliwicach pełnił służbę do 2006 roku, następnie obejmując stanowiska w Wydziale Kryminalnym gliwickiej komendy. W 2021 roku objął stanowisko Kierownika Referatu Kryminalnego w Komisariacie Policji IV w Gliwicach, a wkrótce potem pełnił obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Od lutego 2023 roku przez prawie rok obejmował stanowisko Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Knurowie, po czym powierzonu mu obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach.

Nowemu Komendantowi i Pierwszemu Zastępcy Komendanta życzymy samych sukcesów oraz pomyślności w kierowaniu kłobucką jednostką.

  • Zdjęcie przedstawia dowódcę uroczystości składającego meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
  • Zdjęcie przedstawia dowódcę uroczystości składającego meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku oraz policjantkę i policjanta.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku oraz policjantkę i policjanta.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczającego rozkaz Komendantowi Powiatowemu Policji w Kłobucku.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach wręczającego rozkaz Pierwszemu Zastępcy Komenda Powiatowego Policji w Kłobucku.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku oraz policjantkę i policjanta.
  • Zdjęcie przedstawia dowódcę uroczystości składającego meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach.
  • Zdjęcie przedstawia Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku, Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Kłobucku oraz policjantki i policjantów.
Powrót na górę strony