Wiadomości

Uroczyste wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu

Data publikacji 19.04.2024

W Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu odbyło się uroczyste wprowadzenie nowego szefa żywieckich policjantów. Od dzisiaj, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora dra Tomasza Michułki, obowiązki na tym stanowisku pełni nadkomisarz dr Izabela Boczarska. Uroczystego wprowadzenia dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Jacek Stelmach.

Dzisiaj kadra kierownicza oraz pracownicy cywilni żywieckiej komendy Policji, uczestniczyli w uroczystości związanej z objęciem stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu.
Kierowanie żywiecką komendą, decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, powierzono nadkomisarz dr Izabeli Boczarskiej, która dotychczas była Komendantem Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce.
Uroczystego wprowadzenia nowego szefa żywieckich policjantów dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Jacek Stelmach. 

Ceremonia rozpoczęła się od meldunku złożonego Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Następnie odczytano decyzję personalną o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu nadkomisarz dr Izabeli Boczarskiej.
Po tym, odbyła się ceremonia przywitania Pani Komendant ze sztandarem, a następnie złożyła ona meldunek Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektorowi Jackowi Stelmachowi o objęciu obowiązków na tym stanowisku. 

W kolejnej części uroczystości odbyły się okolicznościowe wystąpienia uczestników. Najpierw głos zabrał inspektor Jacek Stelmach gratulując objęcia stanowiska Pani Komendant i podkreślił, że spoczywa na niej wielka odpowiedzialność.
Następnie głos zabrała Pani Komendant, która podziękowała za pokładane w niej zaufanie i podkreśliła, że dołoży wszelkich starań, aby sprostać stawianym jej wymaganiom. Po niej, głos zabrał Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu, młodszy inspektor Jerzy Bujok, który przywitał nową szefową jednostki ciepłymi słowami i życzył powodzenia oraz sukcesów na nowym stanowisku.

Nadkomisarz dr Izabela Boczarska służbę w Policji rozpoczęła w marcu 2004 roku. Od początku swojej przygody z mundurem związana jest z Komendą Powiatową Policji w Żywcu.
Początkowo służbę pełniła w pionie prewencji, następnie przeszła do pionu kryminalnego.
W czerwcu 2013 roku została specjalistą w Wydziale Kryminalnym Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Po 16 latach służby objęła stanowisko kierownicze, jako Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Węgierskiej Górce.
W nowej roli odnalazła się doskonale i już po roku została komendantem tego komisariatu. Od dzisiaj pełni obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu. 

  • zdjęcie kolorowe widoczny poczet sztandarowy dowódca uroczystości składa meldunek
  • zdjęcie kolorowe poczet sztandarowy, kadra kierownicza, dowódca  uroczystości i lektor
  • zdjęcie kolorowe na pierwszym planie poczet sztandarowy w tle komendant wojewódzki komendant powiatowa oraz zastępca
  • zdjęcie kolorowe przywitanie ze sztandarem
  • zdjęcie kolorowe przemawia komendant wojewódzki
Powrót na górę strony