Informacje dla osób niesłyszących

Informacje dla osób niesłyszących

Niesłyszący i niedosłyszący petenci Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie.

 

Film Informacje dla niesłyszących

Pobierz plik Informacje dla niesłyszących (format mp4 - rozmiar 25.3 MB)

 

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Recepcji.

na adres e-mail: kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl

na numer fax: 47 851 1782
(podając sposób przekazania informacji zwrotnej)

lub telefonicznie: 47 851 1650

Powrót na górę strony