Bezpłatne infolinie telefoniczne "116"

Infolinie telefoniczne "116"

Polska jest jednym z pierwszych krajów członkowskich Unii Europejskiej, który zgodnie z dyrektywami UE uruchomił 3 numery 116 (Decyzja Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na "116" na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym, notyfikowana jako dokument C/2007/249):

 

116 123
telefon dla osób przeżywających kryzys emocjonalny
prowadzony przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
więcej informacji

 

116 111
telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje
więcej informacji

 

116 000
telefon w sprawie zaginionego dziecka
prowadzony przez Fundację Itaka
więcej informacji


 

 są to numery bezpłatne, identyczne w całej Unii Europejskiej

Powrót na górę strony