Kierownictwo

Kierownictwo Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Katowicach


 

Naczelnik Laboratorium Kryminalistycznego

mł. insp. mgr inż. Mariusz Nagacz

 

Z-ca Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego

podinsp. mgr Marek Kościelny

 


 

Kierownik Sekcji Biologii

podinsp. mgr Paweł Wierzchowski

 

Kierownik Sekcji Chemii

podinsp. mgr Piotr Warot

 

Kierownik Sekcji Daktyloskopii

podinsp. mgr inż. Michał Moreń

 

Kierownik Sekcji Dokumentów

podinsp. mgr Ewa Pięciorek

 

Kierownik Sekcji Fotografii i Technik Audiowizualnych

asp. szt. Łukasz Kwaśny

 

Kierownik Sekcji Mechanoskopii i Balistyki

 podinsp. mgr inż. Tomasz Szynawa

 

Kierownik ds. Jakości

podinsp. mgr Paweł Wierzchowski

  

Zastępcy Kierownika ds. Jakości

kom. mgr Agnieszka Grzanka

mł. asp. mgr Witold Dziekan

 

Powrót na górę strony