Monitoring zleceń

Informujemy o dostępie do elektronicznych dokumentów w formacie PDF zastępujących dotychczasowe pisma wysyłane pocztą z LK do zleceniodawcy, zawierające informacje dot. terminu realizacji zlecenia.

Udostępniony dokument jest opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym równoważnym pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisem własnoręcznych (zgodnie z Ustawą o Podpisie Elektronicznym z dnia 18 września 2001r.). Po wydrukowaniu przez Państwa udostępnionego dokumentu, informacja o podpisie elektronicznym zawarta jest w stopce dokumentu.
W celu zapewnienia pełnej funkcjonalności platformy zaleca się korzystanie przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 10.

https://m.policja.gov.pl

Powrót na górę strony