Bezpieczeństwo pieszych 2019

Bezpieczeństwo pieszych priorytetem na śląskich drogach

Najtrudniejszą porą roku, generującą wiele tragedii na drogach jest jesień. Czynniki takie jak wcześnie zapadający zmrok, brak oświetlenia ulicznego oraz dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne i drogowe, mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo w komunikacji drogowej. Policja wspólnie z zarządcami dróg i innymi podmiotami działającymi w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego poszukuje nowych innowacyjnych rozwiązań, mających na celu polepszenie komfortu jazdy, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Jednym z przykładów nowych rozwiązań mających wpływać na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg jest zastosowane w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów innowacyjne oznakowanie pionowe, które współgra z oznakowaniem poziomym. Rozwiązanie to absorbuje uwagę kierowców i zmusza ich do zwolnienia, a tym samym zachowania szczególnej ostrożności zbliżając się do przejścia dla pieszych. Należy jednak podkreślić, iż samo oznakowanie drogi, bez zdrowego rozsądku i wyobraźni kierowców oraz pieszych, nie jest w stanie w pożądany stopniu zapewnić bezpieczeństwa w przestrzeni drogowej. Zachęcamy do oglądnięcia zdjęć ukazujących zastosowane oznakowania przejścia dla pieszych, jako przykład nowatorskiego rozwiązania pozwalającego na zmianę negatywnych realiów drogowych.

  • Oznakowanie przejścia dla pieszych w Bielsku-Białej, jako przykład nowego rozwiązania
  • Oznakowanie przejścia dla pieszych w Bielsku-Białej, jako przykład nowego rozwiązania w ruchu drogowym
  • Widok drogi w Bielsku-Białej z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym w obrębie przejścia dla pieszych
  • Widok drogi w Bielsku-Białej z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym w obrębie przejścia dla pieszych
  • Widok drogi w Bielsku-Białej z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym
  • Okolica przejścia dla pieszych w Bielsku-Białej z nowym oznakowaniem poziomym i pionowym
Powrót na górę strony