Bezpieczeństwo pieszych 2019

"Prędkość i hamowanie" - wspólne działania dla poprawy bezpieczeństwa pieszych

Od czego zależy długość drogi hamowania? Jaką odległość w ciągu 1 sekundy pokonuje pojazd jadący z prędkością 50 km/h? Jakie są najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych z udziałem pieszych? Na te i inne pytania odpowiadali policjanci oraz przedstawiciele Automobilklubu Mysłowickiego na specjalnie przygotowanym pokazie "Prędkość i hamowanie". Miejsce wybrane do tego pokazu nie było przypadkowe...

Przeprowadzona przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach analiza bezpieczeństwa pieszych użytkowników dróg wykazała, że w skali województwa śląskiego liczba zdarzeń z udziałem pieszych spadła z 789 na 672 (stan na 30.11.2019 r.). Zmniejszyła się również liczba zabitych z 68 do 48. W Mysłowicach niestety odnotowaliśmy wzrost zdarzeń z udziałem pieszych, dlatego wczoraj mundurowi z Wydziałów Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach i katowickiej komendy wojewódzkiej, wspólnie z Automobilklubem Mysłowickim, zorganizowali pokaz prewencyjny "Prędkość i hamowanie". Celem pokazu było wyrobienie wśród uczestników ruchu drogowego nawyku konieczności zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych i dostosowania prędkości pojazdu do obowiązujących ograniczeń oraz warunków na drodze.

Wydarzenie zorganizowano w rejonie przejścia dla pieszych na ul. Obrzeżnej Zachodniej. Miejsce to wybrane zostało nieprzypadkowo. Pomimo, że przejście to jest dobrze oznakowane i oświetlone, we wrześniu, w odstępie zaledwie kilku dni, doszło tam do dwóch potrąceń pieszych. Jedną z tych osób była Pani Maria, która zdecydowała się wziąć udział w pokazie i opowiedzieć o pewnym zdarzeniu, żeby przestrzec innych użytkowników dróg.

W trakcie spotkania policjanci tłumaczyli zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz wymieniali najczęstsze przyczyny zdarzeń z udziałem pieszych uczestników ruchu drogowego. Przedstawiciel Automobilklubu Mysłowickiego wyjaśniał, co to jest droga hamowania i jakie czynniki mają wpływ na jej długość. Tłumaczył także, że samochód nigdy nie zatrzyma się w miejscu. Zgromadzeni na pokazie mieli możliwość na własne oczy zobaczyć, że 20 km/h więcej na liczniku robi naprawdę dużą różnicę.

Przypominamy, że zgodnie z art. 14. Ustawy prawo o ruchu drogowym pieszemu zabrania się:

1. Wchodzenia na jezdnię:
a) bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
b) spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi;

2. Przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

3. Zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko;

4. Przebiegania przez jezdnię;

5. Chodzenia po torowisku;

6. Wchodzenia na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie;

7. Przechodzenia przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują.

Natomiast art. 26. tej ustawy opisuje zachowanie kierującego przed i na przejściu dla pieszych:

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

    1)  wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;

    2)  omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;

    3)  jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.

4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.

6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Dziękujemy za udział wszystkim obecnym przedstawicielom mediów, a także uczniom i wychowawcom z I i II Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach.

 • policjanci podczas zabezpieczenia pokazu prewencyjnego "Prędkość i hamowanie"
 • Policjanci i strażacy podczas zabezpieczenia pokazu prewencyjnego "Prędkość i hamowanie"
 • Przywitanie zebranych gości przez nadkom. Aleksandrę Jasińską z KMP w Mysłowicach
 • Uczniowie klas mundurowych wysłuchują pogadanki podkom. Tomasz Bratka z KWP w Katowicach
 • Kobieta, która na ul. Obrzeżnej Zachodniej została potrącona przez samochód opowiada o swoim wypadku
 • Przedstawiciel Automobilklubu Mysłowickiego tłumaczy od czego zależy droga hamowania
 • Strażacy polewają nawierzchnię drogi wodą
 • Strażacy polewają nawierzchnię drogi wodą
 • Na pierwszym planie przejście dla pieszych, w tle uczestnicy pokazu
 • Policjanci i przedstawiciel Automobilklubu podczas pokazu
 • Samochód biorący udział w pokazie
 • samochód wjeżdża w kartony ustawione na przejściu dla pieszych
 • samochód na przejściu dla pieszych po uderzeniu w kartony
 • podkom. Tomasz Bratek udzielający wywiadu
 • nadkom. Aleksandra Jasińska i podkom. Tomasz Bratek wręczają upominki kobiecie potrąconej przez samochód

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.16 MB)

Powrót na górę strony