Informacje dla kierowców

Roboty drogowe - "Jedź na suwak"

Obserwując prognozy dalszej rozbudowy oraz modernizacji sieci komunikacyjnej województwa śląskiego, należy spodziewać się zwiększonej liczby prowadzonych inwestycji drogowych, a tym samym możliwości występowania utrudnień i zagrożeń z tym związanych. Śląska drogówka, w ramach działań profilaktycznych, zachęca wszystkich kierujących pojazdami do „jazdy na suwak”. Taki styl jazdy będzie sprawniejszy, bezpieczniejszy i zgodny z prawem.

Istniejące rozwiązania sposobu oznakowania przez prowadzących roboty drogowe, odbiegają często od założeń ich stosowania, przyczyniając się do znacznych utrudnień w ruchu drogowym. Spostrzeżenia policjantów ruchu drogowego wskazują również, że do utrudnień tych doprowadzają sami kierujący pojazdami, którzy nie potrafią prawidłowo zachować się w rejonie robót drogowych.

Niejednokrotnie w rejonie zwężenia jezdni można zauważyć ciężarówki jadące równolegle sąsiednimi pasami ruchu, uniemożliwiając innym uczestnikom ruchu drogowego podjechanie bliżej frontu robót, a tym samym jego sprawnego ominięcia. Podobny problem zauważamy, kiedy kierujący pojazdami, zauważając znaki ostrzegawcze o zwężeniu jezdni, z dużym wyprzedzeniem zajmują przejezdny pas, wydłużając w ten sposób ciąg samochodów oczekujących. Zachowania takie mają negatywny wpływ na płynność i czas przejazdu w rejonie prowadzonych robót drogowych.

Problem ten został zauważony przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach, który promuje „jazdę na suwak” wśród kierowców, jako sprawniejsze, bezpieczniejsze i zgodne z prawem zachowanie. Wspomniana koncepcja została zaprezentowana Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach, co doprowadziło do stworzenia graficznej tablicy „jazda na suwak”. Tablica niestety nie występuję jeszcze formalnie w obowiązujących przepisach, lecz spełnia jedynie charakter podpowiedzi, czy przykładu dla kierującego, jak powinien poruszać się w rejonie robót drogowych. Takie pilotażowe oznakowanie zostało kilkakrotnie wykorzystanie w trakcie modernizacji sieci komunikacyjnej woj. śląskiego, co znacznie poprawiło płynność ruchu pojazdów w takich miejscach (np. w Pszczynie, Czechowicach-Dziedzicach, na drodze DK-1, a obecnie w Ustroniu na drodze 941). Z informacji przekazanych GDDKiA w Katowicach wynika, że projekt zmian rozporządzenia, uwzględniający wprowadzenie wspomnianego znaku, został przekazany do Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Pamiętajmy, że piętnowanie zachowań niezgodnych z przepisami jest bardzo ważne, ale nie zapominajmy o tym, że równie głośny powinien być nasz sprzeciw wobec braku kultury i szacunku niektórych kierowców dla innych użytkowników dróg. 

Przypominamy: jadąc "na suwak”, jedziesz bezpiecznie, sprawnie i zgodnie z przepisami.

Powrót na górę strony