Badania techniczne motorowerów

Badania techniczne motorowerów

Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel motoroweru jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego. Okresowe badanie techniczne motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania. 

Jednocześnie dyspozycja art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw określa, że „właściciel motoroweru dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany jest przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.” 

 

Powrót na górę strony