Młody kierowca - zagrożenie na drodze???

Z młodym kierowcą po doświadczenie

Data publikacji 15.02.2017

W ramach kampanii profilaktycznej „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” policjanci przeprowadzili spotkanie edukacyjne z uczniami Powiatowego Zespołu Szkół w Lędzinach. Program ten ukierunkowany jest na ograniczenie zdarzeń drogowych oraz ich skutków wśród młodych kierowców.

W miniony piątek w Powiatowym Zespole Szkół w Lędzinach  odbyły się zajęcia dla osób, które od niedawna są kierowcami lub w niedługim czasie zamierzają nimi zostać. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Wydział Nauk Społeczno - Pedagogicznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Katowicach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach oraz Komendę Powiatową Policji w Bieruniu. Zajęcia prowadzone były w formie wykładów i warsztatów mających na celu zwrócenie uwagi młodych ludzi na zachowania i czynniki wpływające na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Prowadzący prelekcje uświadomili młodzieży zagrożenia wynikające z używania środków psychoaktywnych, jak również poruszano tematy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestnicy zdobyli również wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, którą mogli ćwiczyć po bacznym okiem specjalistów medycznych.

Powrót na górę strony