Młody kierowca - zagrożenie na drodze???

Spotkania z młodzieżą w bieruńskim zespole szkół

Policjanci z bieruńskiej komendy, wsparci przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przeprowadzili cykl profilaktycznych prelekcji. Wzięła w nich udział młodzież z Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Kilkudniowe spotkania z mundurowymi skierowane były zarówno do najmłodszych uczniów szkoły, jak i tych, którzy już wkroczyli lub niebawem wkroczą w dorosłość.

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną i przestępczością osób nieletnich kilkakrotnie odwiedzili uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu. Spotkania miały na celu przybliżenie młodzieży tak ważnych tematów, jak odpowiedzialność karna nieletnich i coraz częściej doświadczana przez osoby korzystające z internetu - cyberprzemoc. Podczas prelekcji uczniowie z klas pierwszych mieli również okazję dowiedzieć się jakie są podstawowe uprawnienia policjantów. Mundurowi omówili podstawy faktyczne i prawne legitymowania oraz przeszukania osób, kontroli osobistej i zatrzymania. Stróże prawa wyjaśnili też młodzieży, jakie są podstawy osadzenia do wytrzeźwienia w izbie wytrzeźwień. Zwieńczeniem cyklu spotkań w bieruńskim PZS-ie były spotkania z uczniami klas trzecich i czwartych przeprowadzone przez policjantkę ruchu drogowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Tematem tych prelekcji było bezpieczeństwo tzw. „młodych kierowców”. Aspirant Marzena Szwed zaprezentowała dane statystyczne za ubiegłe lata dotyczące ilości wypadków drogowych spowodowanych przez niedoświadczonych, młodych kierowców. Policjantka omówiła główne przyczyny występowania takich zdarzeń drogowych i sposoby na ich zminimalizowanie. Prezentacja poparta była działającymi na wyobraźnię, autentycznymi nagraniami wypadków. Podczas prelekcji, przy użyciu specjalnych okularów, uczniowie mogli sprawdzić, jak widzi kierowca nietrzeźwy lub po użyciu dopalaczy. Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się urządzenia do pomiaru stanu trzeźwości. Policjanci przybliżyli sposób ich działania, a chętni mogli je wypróbować w sposób praktyczny. Podczas spotkania aspirant Marzena Szwed wręczyła uczniom gadżety promujące kampanie prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - „Z młodym kierowcą w drodze po doświadczenie” oraz „Rok pieszego”.

Powrót na górę strony