Młody kierowca - zagrożenie na drodze???

Przyłącz się do dyskusji o naszym wspólnym bezpieczeństwie

Wśród najczęstszych przyczyn tragicznych zdarzeń drogowych w dalszym ciągu w czołówce znajduje się przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierujących. Jakie kary skutecznie zmuszą kierowców do przestrzegania tych przepisów? Zachęcamy do udziału w sondażu, dotyczącym propozycji zmian w przepisach o ruchu drogowym.

Z obserwacji wynika, że kary finansowe nakładane w postaci grzywny nie przynoszą spodziewanego efektu edukacyjno-profilaktycznego. Tocząca się w ostatnim czasie w kraju szeroka dyskusja społeczna nad sposobami poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz adekwatności kar w stosunku do popełnianych wykroczeń pokazuje, że koniecznym staje się wdrażanie nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. Przede wszystkim należy uzyskać odpowiedź na pytanie: jaki rodzaj kary skutecznie skłoni kierowców do stosowania się do ograniczeń prędkości?

Być może Państwa opinie w tej sprawie okażą się pomocne w wypracowaniu odpowiednich rozwiązań. W tym celu chcielibyśmy przeprowadzić sondaż. Prosimy o wzięcie w nim udziału i wyrażenie swojego zdania, mogącego przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich.

Link do ankiety

Powrót na górę strony