Młody kierowca - zagrożenie na drodze???

Dzień bezpieczeństwa w Akademii WSB

Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB zorganizowało dziś dla wszystkich chętnych słuchaczy „Dzień bezpieczeństwa”. W wydarzeniu udział wzięli wykładowcy Akademii oraz przedstawiciele służb mundurowych. Nie zabrakło też policjantów i kontrterrorystów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie zorganizowano w formie on-line. O nowym taryfikatorze, zagrożeniach i przestrogach na drodze dla młodych kierowców, informowali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Słuchacze, których w spotkaniu uczestniczyło ponad 650, mieli także możliwość poznać specyfikę służby przewodnika psa policyjnego oraz kontrterrorystów z Sekcji Minersko-Pirotechnicznej Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Oprócz policjantów swoje prelekcje wygłosili także wykładowcy Akademii Wyższej Szkoły Biznesu oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach i Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

policjanci ruchu drogowego w wirtualnym studiu Akademii WSB

Warsztaty w takiej formie, to dobra forma kontaktu w czasach ograniczonych możliwości spotkań osobistych. Mamy nadzieję, że przekazane informacje przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa, a być może zachęcą też słuchaczy do wstąpienia w policyjne szeregi.

Powrót na górę strony