Nauka o Policji - studia I stopnia

Nauka o Policji studia I stopnia

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji” w Akademii Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Od 1 października 2024 r. Akademia Policji w Szczytnie uruchamia kolejny nabór na 4-letnie studia oficerskie (w roku akademickim 2024/2025)

Studia I stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji” w Akademii Policji w Szczytnie są adresowane do osób, które wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji.

Studia trwają 4 lata i prowadzone są w formie stacjonarnej w Akademii Policji w Szczytnie.

W trakcie pierwszego roku studiów studenci – funkcjonariusze Policji realizują zagadnienia tożsame z programem szkolenia zawodowego podstawowego.

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Ponadto ukończenie studiów umożliwi absolwentowi przystąpienie do egzaminu oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji.

Kandydatem na studia może być osoba, która przeszła pozytywnie dobór do służby w Policji, tj. zostało wobec tej osoby zakończone postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji i została umieszczona na liście kandydatów do służby, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego.

Akces podjęcia studiów na tym kierunku kandydat zgłasza poprzez złożenie dodatkowo w komórce ds. doboru do Policji stosownego oświadczenia (deklaracji, dotyczącej chęci podjęcia studiów w przypadku pozytywnego zakończenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji). Równie istotny wymogiem jest posiadanie świadectwa dojrzałości, które będzie niezbędne przy etapie rekrutacji odbywającym się w Akademii Policji w Szczytnie.

Poza etapem związanym z przyjęciem do służby w Policji, każdy kandydat zobowiązany jest do przystąpienia do rekrutacji, prowadzonej w Akademii Policji w Szczytnie poprzez zarejestrowanie się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydata na stronie internetowej Uczelni: https://irk.wspol.edu.pl.

Więcej informacji dotyczacych oferty znajduje się na stronie internetowej Akademii Policji w Szczytnie w zakładce Kandydat/Studia mundurowe/Nauka o Policji.

Powrót na górę strony