Dodatkowe patrole policyjne nad zalewami - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Dodatkowe patrole policyjne nad zalewami

Data publikacji 14.06.2018

Turyści i wczasowicze wypoczywający nad zalewem Nakło - Chechło w Tarnowskich Górach oraz nad akwenem Zielona w Kaletach będą czuć się jeszcze bezpieczniej. Od jutra zwiększy się liczba policyjnych patroli na tych akwenach. To efekt współpracy policji ze Starostwem Powiatowym w Tarnowskich Górach oraz gminą Świerklaniec, które sfinansują ponadnormatywne służby mundurowych. Samorządowcy przeznaczyli na ten cel ponad 30 tysięcy złotych.

Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach p.o. mł. insp. Krzysztof Hajda podpisał ze Starostą Tarnogórskim Panią Krystyną Kosmala oraz Wójtem Gminy Świerklaniec Panem Markiem Cyl porozumienia dotyczące ponadnormatywnych służb tarnogórskich stróżów prawa. Zgodnie z porozumieniami tarnogórskie starostwo oraz gmina Świerklaniec sfinansują dodatkowe służby patrolowe mundurowych. Na ten cel przeznaczono kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Kwota ta pozwala na wystawienie 150 dodatkowych, ośmiogodzinnych służb patrolowych nad zalewem Nakło-Chechło oraz 20 ośmiogodzinnych służb nad akwenem Zielona. Od lat, służby ponadnormatywne stanowią jeden z elementów budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Charakteryzują się tym, że policjanci pełnią je ponad planowanym, ustawowym czasem służby. Służby pełnione są przez umundurowanych policjantów zarówno w formie patroli zmotoryzowanych, jak i pieszych. Umundurowane patrole kierowane będą przede wszystkim w miejsca rekreacji i wypoczynku, ale również w rejon parkingów samochodowych, aby nie dochodziło do włamań i kradzieży pojazdów. Niewątpliwie do podjęcia takich kroków przyczyniły się również debaty z lokalnymi społecznościami oraz zgłoszenia za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, tak często prezentowanej w trakcie odbywających się spotkań. Dodatkowe patrole mundurowych planowane są w dni najbardziej zagrożone przestępczością i wybrykami chuligańskimi i mają na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa wszystkich urlopowiczów oraz mieszkańców.