Nowi szefowie śląskich jednostek oraz wydziałów KWP - Wiadomości - Policja Śląska

Wiadomości

Nowi szefowie śląskich jednostek oraz wydziałów KWP

Data publikacji 23.04.2019

Dzisiaj w siedzibie śląskiej policji obyła się uroczystość związana z objęciem nowych stanowisk kierowniczych. Rozkazy o powołaniu otrzymało 6 nowych komendantów komend miejskich i powiatowych. Ponadto Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński mianował 3 nowych naczelników w KWP, a jednemu czasowo powierzył pełnienie obowiązków. Generał wręczył rozkazy zebranym oficerom w obecności swojego Zastępcy mł. insp. Mariusza Krzystyniaka oraz przedstawicieli kadry kierowniczej.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia rozkazów personalnych o powołaniu i mianowaniu na stanowiska kierownicze w garnizonie śląskim. Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powołał z dniem 1 maja na stanowisko br.:

 • Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu - insp. Dariusza KOPCIA – dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich.
 • Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach - mł. insp. Marka NOWAKOWSKIEGO - dotychczasowego Komendanta Miejskiego Policji w Zabrzu.
 • Komendanta Miejskiego Policji w Siemianowicach Śląskich - nadkom. Rafała STAŃKO - dotychczasowego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Dąbrowie Górniczej.
 • I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach - podinsp. Arkadiusza KONOWALSKIEGO - dotychczasowego Zastępcę Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach.
 • Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach - podinsp. Artura ORMANA - dotychczasowego Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
 • I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach - podinsp. Sławomira BYLICKIEGO - dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. 

Rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach mianował z dniem 1 maja br. na stanowisko:

 • Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - podinsp. Katarzynę WANIK - dotychczas zajmującą stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - podinsp. Sławomira ZYNKA - dotychczasowego Zastępcę Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
 • Zastępcy Naczelnika Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - podkom. Andrzeja GAJDĘ - dotychczasowego kierownika Sekcji I Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Ponadto rozkazem personalnym Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach powierzył czasowe pełnienie obowiązków służbowych z dniem 1 maja br. na stanowisku:

 • Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach - kom. Marcinowi BUDZICHOWI - dotychczasowemu Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 

Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim Zastępcą mł. insp. Mariuszem Krzystyniakiem pogratulowali awansowanym oficerom i życzyli im sukcesów na nowych stanowiskach służbowych.

W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele kadry kierowniczej śląskiej policji.

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska składa meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofowi Justyńskiemu
 • Zdjęcie przedstawia fragment teczki z napisem "Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach", w której znajdują się rozkazy personalne
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska odczytuje rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego o powołaniu, mianowaniu i powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych
 • Zdjęcie przedstawia mianowanych i powołanych oficerów policji na nowe stanowiska służbowe, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego oraz jego zastępcę mł. insp. Mariusza Krzystyniaka
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska odczytuje rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego o powołaniu, mianowaniu i powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska odczytuje rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego o powołaniu, mianowaniu i powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska odczytuje rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego o powołaniu, mianowaniu i powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych
 • Zdjęcie przedstawia mianowanego na Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach mł. insp. Marka Nowakowskiego oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego.
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska odczytuje rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego o powołaniu, mianowaniu i powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Małgorzata Stempniowska odczytuje rozkazy personalne Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego o powołaniu, mianowaniu i powierzeniu obowiązków na stanowiskach kierowniczych
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński gratuluje mianowanemu insp. Dariuszowi Kopeć
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński gratuluje mianowanemu oficerowi nadkom. Rafałowi Stańko
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński gratuluje mianowanemu oficerowi
 • Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński wręcza akt mianowania podinsp. Katarzynie Wanik
 • Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusz Krzystyniak gratuluje nowo mianowanemu oficerowi